Gelabelde berichten "perspecief"

architectuur met een twist

Moeilijk te fotograferen zo’n donkere trap met tegenlicht. De trap wordt algauw te donker of het raam overbelicht. Met een beetje nabewerking vind ik dit toch wel een geslaagde foto geworden van een hoekje in het scheepvaartmuseum in Amsterdam.

Lees verder

Stukje architectuur in stormvloedkering

Agelopen week heb ik deelgenomen aan een interessante rondleiding, nl. bij de Maeslantkering, een stormvloedkering in Hoek van Holland. Na het voltooien van de Deltawerken was nog niet heel Nederland beschermd tegen het water. De Nieuwe Waterweg bijv. moest open…

Lees verder

straatfotografie in een museum?

Wat is nu precies “straatfotografie”? Eén van de definities die ik ben tegengekomen is: Het vastleggen van spontane, alledaagse situaties en gebeurtenissen in openbare ruimtes. Onder spontaan wordt dan verstaan dat het niet geregisseerd is. Op het moment van het…

Lees verder